Khảo sát trải nghiệm sử dụng trâm Race Evo

THÔNG TIN NHA SĨ
Chia sẻ về trải nghiệm của nha sĩ
A. Trâm nội nha bác sĩ đã và đang dùng tại phòng khám (Currently used rotary file)
B. Race Evo

Cảm giác tổng quan
Nhận xét/ Góp ý của bác sĩ về Trâm Race EVO* (Dentist's comment)
Hình ảnh (File Upload)
1. Tốc độ trâm Race EVO bác sĩ đang dùng hiện tại ? (Currenty used speed of Race EVO)*
2. Lực Torque Race EVO bác sĩ đang dùng hiện tại ? (Currently used Torque of Race EVO)*
3. Hiệu quả cắt và tính an toàn khi sử dụng (Cutting Efficiency and Safety)
4. Dễ sử dụng (Easy to use)
5. Bác sĩ dự định sẽ chuyển sang dùng Race EVO khi điều trị tủy cho bệnh nhân ? (Do you think you'll use Race EVO for your treatment in the future?)