Play Video

XP Endo Shaper Video

Play Video

XP Endo Shaper WhiteBoard

Play Video

XP endo Finisher Video

Play Video

XP-endo Solutions - Treatment simulation

Play Video

XP-endo Solutions - Retreatment simulation

Đặc điểm nổi bật

XP ENDO SHAPER
Hệ thống - 1 file duy nhất

Cho phép tạo hình từ Ø15 tới Ø30. Được thiết kế với 6 cạnh cắt cho hiệu quả sửa soạn tối ưu.

Tối ưu hóa mở rộng tiết diện cắt cực cao lên đến 100 lần kích thước lõi. Thích ứng liền mạch với các hình thái ống tủy.

Khả năng chống mỏi theo chu kỳ tuyệt vời. Siêu dẻo và cực kỳ linh hoạt.


Nâng cao khả năng loại bỏ mô tủy trong từng chuyển động xoay. Các tính năng đặc biệt giúp bảo vê ngà răng.

Nội Nha Lại

Phù hợp dùng cho trường hợp nội nha lại, 1000-2500 rpm

XP ENDO finisher
Hệ thống làm sạch cơ học

Thiết kế mang tính cách mạng nâng cao khả năng làm sạch các khu vực trước đây không thể tiếp cận. Thiết kế đầu tip độc quyền

Dựa trên các nguyên tắc nhớ hình dạng của hợp kim Niti và nhờ khả năng mở rộng tuyệt vời của nó, trâm XP-Endo Finisher có thể làm sạch các ống tủy có hình thái phức tạp.

Do kích thước lõi nhỏ - đường kính ISO 25 và độ thuôn bằng 0, XP-Endo Finisher có ưu thế là tính linh hoạt đáng kinh ngạc, khả năng kháng mỏi theo chu kỳ.

XP-Endo Finisher làm sạch ống tủy tối ưu nhưng vẫn bảo tồn ngà răng, đồng thời không làm thay đổi hình dạng ban đầu của ống tủy.

Nội Nha Lại

Có sẵn kích cỡ 30/.00 cho nội nha lại (XP-endo® Finisher R)

Trình tự

xp endo 4
xp endo 5
Strong Testimonials form submission spinner.
What is your full name?
What is your company name?
A headline for your testimonial.
What do you think about us?
rating fields