Bơm rửa nội nha

IrriFlex

IrriFlex®Flexible root canal irrigation needle Join the glide-cleaning revolutionBuyHow to use IrriFlex®?Watch the video Previous Next Được phát triển và sản xuất tại Thụy Sĩ,