Đặc điểm nổi bật

Bộ D-Race bao gồm hai trâm NiTi – DR1 và DR2

Trâm đầu tiên, DR1: có đầu hoạt động để xử lý vật liệu trám bít và được sử dụng trong các milimet đầu tiên của phần ba cổ và phần thẳng của ống tủy

Khi đường vào đã được làm sạch với DR1, trâm thứ hai là DR2, được sử dụng để đi hết chiều dài làm việc

  • Tốc độ tối ưu DR1: 1.000 vòng/phút (tối thiểu 800 vòng/phút)
  • Tốc độ tối ưu DR2: 6000 vòng/phút (tối thiểu 400 vòng/phút)
  • Torque: 1.5 Ncm

Dư Thị Thu Cúc

Dư Thị Thu Cúc
Strong Testimonials form submission spinner.
What is your full name?
What is your company name?
A headline for your testimonial.
What do you think about us?
rating fields