Loại bỏ canxi hydroxide trong ống tủy thẳng và cong

Nghiên cứu được thực hiện bởi: Amato M, Weiger R Khoa Nha chu, Nội nha và Sâu răng, Khoa Nha Trường đại học UZB, Trường đại học Basel, tại Basel, Thụy Sĩ

Mục tiêu

So sánh hai loại kim bơm rửa khác nhau có lỗ bên, trong việc loại bỏ canxi hydroxide khỏi các ống tủy thẳng và cong.

Phương pháp

Răng người với ống tủy thẳng và cong sau khi nhổ thì được tạo hình với kích thước 40/06, sau đó được trám canxi hydroxide (Ultracal XS, Ultradent, USA). Chụp cắt lớp Micro CT (Skyscan Kontich, Belgium) đã được thực hiện với canxi hydroxide và sau khi bơm rửa với 5ml NaOCl. Hai loại kim bơm rửa khác nhau được so sánh đó là: IrriFlex 30G (Produits Dentaires SA, Thụy Sĩ) được làm từ polypropylene với hai lỗ bên và một kim 30G bằng kim loại có một lỗ bên (KerrHawe SA, Thụy Sĩ). Lượng canxi hydroxide còn sót lại (màu xanh dương) đã được phân tích.

Kết quả

Kết quả chụp Micro CT cho thấy một lượng lớn canxi hydroxide còn sót lại ở phần chóp tủy sau khi được bơm rửa với kim 30G kim loại có lỗ bên (Hình 1). Lượng canxi hydroxide còn lại ít hơn khi được bơm rửa với kim IrriFlex (Hình 2). Đặc biệt ở ống tủy cong, việc loại bỏ canxi hydroxit ở nhóm kim IrriFlex tốt hơn đáng kể so với nhóm kim 30G kim loại có lỗ bên. Hai nhóm kim cũng cho thấy thời gian bơm rửa khác nhau. Cả hai nhóm đều được bơm rửa với 5ml NaOCl. Thời gian bơm rửa ở nhóm IrriFlex nhanh hơn nhiều (trung bình 22 giây) so với kim 30G kim loại có lỗ bên (trung bình 43 giây).

Kết luận

Nghiên cứu này cho thấy rằng kim IrriFlex nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều trong việc loại bỏ canxi hydroxide từ ống tủy và tốt hơn đáng kể trong ống tủy cong so với kim 30G kim loại có lỗ bên.

Hình 1. Canxi hydroxide còn sót lại (màu xanh) sau khi bơm rửa với kim 30G bằng kim loại có lỗ bên

Hình 2. Canxi hydroxide còn sót lại (màu xanh) sau khi bơm rửa với kim IrriFlex

Hình. 3. Độ sâu tiếp cận của kim 30G kim loại có lỗ bên không thể uốn dẻo và kim IrriFlex có thể uốn dẻo ở ống tủy thẳng phía xa và ống tủy cong phía gần của một răng cối lớn hàm dưới.

Cần tư vấn giải pháp điều trị nội nha chuyên nghiệp và hiệu quả?

Vui lòng liên hệ

Chi sẻ

Có thể bạn thích